Cumhurbaşkanı Seçimine Giderken

Marksist Tutum

Demirtaş’a verilecek oy, sistemin kurduğu kapanın kırılması için, emekçi kitlelerin gerçek demokratik özlemlerinin mevcut şartlarda daha güçlü bir şekilde haykırılması için, egemen şovenizme karşı ezilen Kürt halkıyla dayanışmanın ve güçlü bir kardeşlik çığlığının yükseltilmesi için verilmelidir. Tam da bugünlerde Rojava’da Kürtler bizzat TC’nin sponsorluğu altında katledilirken Kürt halkıyla dayanışma görevi özellikle önem taşımaktadır.

İsrail Yine Katlediyor

Serhat Koldaş

Batı Şeria’daki Gush Etzion yerleşim biriminde üç Yahudi yerleşimci gencin Hamas tarafından öldürüldüğünü iddia ve bahane eden İsrail, 8 Tem­muzda Gazze’ye denizden ve havadan füze ve bomba yağdırmaya başladı. İsrail’in “Koruyucu Hat Operasyonu” adını verdiği bu katliam, 17 Temmuzdan bu yana kara harekâtı ile devam ediyor.

Ortadoğu’ya Barış, Kürtlere Özgürlük!

Kerem Dağlı

AKP hükümetinin eli kanlı gerici güçleri desteklemesini engelleyecek, İsrail’le sürdürülen gizli anlaşmaları ve Türkiye burjuvazisinin Ortadoğu’daki kanlı emperyal hesaplarını bozacak olan şey, Türkiye’deki Türk, Kürt vs. tüm işçi ve emekçilerin tepkilerini örgütlü bir şekilde yükseltmesidir.

Savaş, Suriyeli Göçmenler ve Milliyetçilik

Utku Kızılok

Savaşın yarattığı göçmen sorunu büyük acılara yol açarken, aslında bambaşka bir sürecin de önünü açmış bulunmaktadır. Milyonlarca insanın göçmen haline gelmesi ve bölgedeki emekçilerin göçmenlik yoluyla fiilen iç içe geçmesi, Ortadoğu’daki olası bir proleter devrim için büyük imkânlar sunmaktadır.

Devletin Cinayet Tapeleri

Selim Fuat

Devletlerin tarihi aynı zamanda devletin bekası için işlenmiş cinayetlerin tarihidir. Başka türlü bir görüntü vermek için türlü çabalara girişilse de, gayet iyi biliriz ki burjuva devletlerin tarihleri de devlet eliyle aleni ya da gizli işlenmiş cinayetlerle doludur.

İş Saatleri Kısaltılsın, Ücretler Yükseltilsin!

İlkay Meriç

İnsanı bedenen ve ruhen tüketen, sosyal hayatı yok eden uzun çalışma saatleri bugün dünya işçi sınıfının yaşadığı en büyük problemlerden biri olarak karşımızda duruyor. 8 saatlik işgünün kâğıt üzerinde durmaya devam ettiği ülkeler de dahil olmak üzere, işçilerin günlük çalışma saati fiiliyatta 12-14 saate çıkıyor.

Latin Amerika’da Yeni Yükseliş Alâmetleri

Levent Toprak

Ancak asıl önemli olan, bu kitle mücadelelerinin kapitalizmi yıkacak devrimci bir çizgiye çekilebilmesidir. Yalnızca kitlelerin devrimci mücadelesiyle kurulacak bir işçi devleti sorunların gerçek çözümü yolunda anlamlı adımlar atabilir. Bir kez daha reformist, sol-popülist akımların aldatmacalarına maruz kalmamak için devrimci örgütlenme yolundaki çabaları güçlendirmek gereklidir. Zamanında Chavez fenomeni ortaya çıktığında solun çoğunluğu sarhoşluk içinde onun peşinden sürüklenirken, enternasyonalist komünistler ısrarla bu “tatsız” gerçeklere dikkat çektiler. Şimdi Venezuelalı işçi-emekçiler bu eksikliğin acısını daha yakından çekmektedirler. Önümüzdeki dönemde yükselebilecek yeni mücadelelerin de aynı şekilde ya da hatta daha kötü sonuçlanmaması için proleter devrimcilere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Sokak Ortasında İşkence Teknolojileri

Zehra Aras

Son yıllarda dünyanın her yerinde meydanlar ve sokaklar mobese kameraları ile gözlem altına alındı. Telefonlardan e-posta yazışmalarına ve sosyal medyaya kadar insanlar arasındaki iletişim, devletlerin istihbarat teşkilatları tarafından izleniyor. Bu izlemeler için yazılımlar geliştiriliyor, insanlar arası iletişim kayıt altına alınıyor.

Emperyalizm Yeni Hiroşimalar Hazırlıyor

Ezgi Şanlı

İkinci Dünya Savaşı sırasında iki Japon kenti olan Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombaları atıldı. Dünya o güne kadar böyle bir toplu katliam, böyle güçlü bir imha silahı, böyle bir cehennem görmemişti. On binlerce insanı bir anda yok eden böyle bir ateş ve duman bulutu da görmemişti.

Kemal Türkler’in Katilleri Hesap Verecek

Hakan Sönmez

DİSK ve Maden-İş’in unutulmaz lideri Kemal Türk­ler’in burjuvazi tarafından 22 Temmuz 1980’de katledilmesinin ardından 34 yıl geçti. Kemal Türkler’in katillerinden Ünal Osmanağaoğlu uzun yıllar boyunca devlet tarafından korundu kollandı, mahkûm edilmedi. Ser­mayenin eli kanlı cellâdı Os­man­ağa­oğlu, 30 Ha­zi­randa, yaptığı katliamların hesabını vermeden kalp yetmezliğinden öldü.

Kapitalizmin Peydahladığı Yeni Belâ: Bonzai

Gülhan Dildar

Sentetik bir uyuşturucu madde olan bonzainin kullanımının büyük bir hızla yaygınlaşması, son dönemde gençlerin ölüm haberleri üzerinden sıkça gündeme gelmeye başladı. İstanbul gibi metropol kentler başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bonzai kullanan gençlerin ölüm haberleri, neredeyse her gün yazılı ve görsel medyada yer alıyor. Hayatlarının baharlarında yitip giden gençlerden geriye ise medyaya yansıyan çaresizlik görüntüleri kalıyor.

Kapitalizm, Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlık

Suphi Koray

Kapitalist sistemde burjuvazi daha fazla kâr için her türlü yol ve yönteme başvurur. Bu amaçla, yeni pazarlar yaratabilmek için yeni “ihtiyaçlar” üretilir ve bu temelde hummalı bir üretim başlar. Kapitalizmde birincil olan kârlılıktır; toplumun ihtiyaçları ise tâlidir.

Kadın Cinayetleri Sınıf Mücadelesiyle Aşılır!

UİD-DER Kadın Komitesi

2014 yılının ilk altı ayında, her üç günde bir kadın öldürüldü. 12 kadın tehdit edildiği için koruma başvurusu yapmış olmasına rağmen, gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle hayatlarını kaybettiler. Geçtiğimiz hafta aynı gün içinde üç kadın cinayete kurban gitti.