2016 1 Mayıs’ına Dair

Marksist Tutum

Türkiye işçi sınıfı 2016 1 Mayıs’ını olağanüstü baskı koşulları altında karşıladı. Ülkenin dört bir yanında patlatılan bombalarla yaratılmak istenen korku atmosferine rağmen on binlerce işçi-emekçi, sosyalistler, devrimciler korkunun egemenliğine boyun eğmediler ve Çorlu’dan Trabzon’a, Gebze’den İzmir’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a onlarca kentte alanlara aktılar.

“Metal Fırtına”nın Yıldönümü ve Dersler!

UİD-DER

Metal işçilerinin Türk Metal çetesine ve MESS’e karşı başlattığı mücadele birinci yılını doldurdu. İlk önce birçok işyerinde çeşitli eylemler düzenleyen ve 26 Nisanda Bursa Kent Meydanında bir basın açıklaması yapan metal işçileri, 5 Mayısta Türk Metal’den istifa etmek üzere bir araya geldiler.

3. Dünya Savaşı Yeni Biçimler Altında Yürüyor

Kerem Dağlı

İnsanlık yeni bir emperyalist paylaşım savaşının içinden geçiyor. Elif Çağlı, Marksist Tutum sayfalarında, parçalı ve pek de alışılagelmedik biçimler altında yürüyen bu savaşın aslında 3. Dünya Savaşı olduğu tespitini yapalı yaklaşık on yıl oluyor. Bu tespit ilk yapıldığında pek çokları idrak etmekte zorlanmıştı, bugünse burjuva ideologlarından ünlü politikacılara, sosyalistlerden papaya kadar pek çokları “3. Dünya Savaşı” tabirini kullanıyorlar.

Çocuk Tacizi ve Kapitalist Çürüme

Zeynep Güneş

Kapitalizm çürüdükçe toplumu da çürütüyor. Bunun bir ifadesi de cinsel taciz ve tecavüz vakalarında yaşanan çarpıcı artıştır. Bugünlerde medyaya sıkça yansıyan “çocuk istismarı” haberleri, aslında muhafazakârlaşma görüntüsü altında insani değer yargılarının yitirilmekte olduğu bir toplum gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Göç, Mülteciler ve Kapitalizm

Levent Toprak

Küçük Aylan’ın cansız bedeninin tüm dünyada insanların yüreğini sızlatan fotoğrafı, son birkaç yıl içinde Ege ve Akdeniz’de birbiri ardına yaşanan mülteci trajedilerinin çarpıcı bir özetini oluşturuyordu. Vietnamlı küçük kızın savaşın dehşetini sembolize eden koşusunu resmeden o ünlü fotoğrafa benzer şekilde, Aylan’ın küçük bedeninin sahilde uzanan masum imgesi de, muhtemelen insanlığın hafızasında milenyumun başlangıcını karakterize eden görsel simgelerden biri olacaktır.

Maraş’ta Mülteciler Üzerinden Oynanan Oyunlar

Aylin Dinç

Suriye’de Esad iktidarını devirmek ve emperyalist paylaşım savaşında ön sıralarda yer almak için IŞİD başta olmak üzere çeşitli gerici güçleri desteklemekten çekinmeyen, yalnızca Suriye’ye müdahaleyi meşru hale getirmek için savaştan kaçan mültecilere kapı açan AKP hükümeti, büyüttüğü sorunu, başka sorunlar yaratarak “çözmeye” çalışıyor.

Rant ve Siyasi Çıkarlar Uğruna Tarih Katliamı

Suphi Koray

Ekonomik verileri en önemli başarı kriteri olarak gören AKP iktidarı, haliyle her şeyi ekonomik gelişmeye endeksliyor. Tarihten sanata, doğadan bilime kadar hemen her alanda atılan adımlar ekonominin ışığında değerlendiriliyor.

“Devletin Çelik Bileği”, Korunanlar, Ezilenler

Ezgi Şanlı

Türkiye’deki faşist tırmanış süreci çeşitli boyutlarıyla devam ediyor. Bu sürecin temel ayaklarından birini de hiç kuşkusuz devletin fiziki zor aygıtlarını daha da tahkim etmek oluşturuyor.

Yükseltilen Irkçılık ve Burjuva İkiyüzlülük

Hakan Sönmez

Her tarafından irinler akan, pislikler dökülen kapitalist sömürü düzeni miadını fazlasıyla doldurmuş durumda ve yıkılmayı bekliyor. Sermaye küresel ekonomik krizini atlatmak için 3. paylaşım savaşını çoktan başlatmış durumda. Kriz derinleştikçe emperyalist paylaşım savaşının şiddeti artıyor, kapitalizmin çelişkileri de artık gizlenemeyecek derecede gün yüzüne çıkıyor.

Fransa’da Yükselen Mücadelenin İşaret Ettikleri

İlkay Meriç

Fransa’da büyük yanılsamalar yaratarak iktidara gelen fakat foyası kısa sürede ortaya çıkan sözde sosyalist Hollande yönetimi, IŞİD katliamlarının ardından körüklediği korku ve pasifikasyon ortamından da faydalanarak, işçi sınıfına yönelik büyük bir saldırı paketini gündeme getirdi. Çalışma Bakanı Myriam El Khomri’nin adıyla anılan ve işsizliği azaltacağı propagandasıyla kitlelere yedirilmeye çalışılan bu yasa tasarısına, işçi sınıfı ve öğrenci gençliğin tepkisi de büyük oldu.

Termik Santrallere Havayı Özgürce Kirletme Hakkı

Berdan Güney

AKP iktidarı döneminde büyük bir kısmı özelleştirilen termik santraller, hükümete yakın şirketlere teslim edildi. Yaktığı kömürle havayı ve çevreyi kirleten termik santrallerin dünya genelinde kullanımı kısıtlanıyor, ama Türkiye’de sayıları hızla arttırılmaya devam ediliyor.

Ehrenburg’un “Fırtına”sı: Faşist Barbarlığın, Körleşmenin, Savaşın ve Direnişin Öyküsü

Gülhan Dildar

İlya Ehrenburg, “Fırtına” adlı romanında, faşizm ve savaş dönemini pek çok yönüyle, farklı karakterlerin yaşamı üzerinden sürükleyici anlatımıyla konu edinir. II. Dünya Savaşına giden süreçte fırtına öncesi sessizliği andıran kitlelerdeki ruh halini ve savaş sürecindeki değişimi çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Muazzam bir belgesel tadındaki bu roman, savaş sürecindeki gelişmeleri esas olarak Fransa ve Rusya üzerinden aktarmaktadır.

UİD-DER’le 1 Mayıs

UİD-DER’li işçiler