HDP ve Hükümet Temsilcilerinden Ortak Açıklama

Marksist Tutum

Son haftalarda “çözüm süreci” bağlamında sıkça dillendirilen ve hükümet ile Kürt hareketi arasında karşılıklı atışma konusu olan “ortak basın toplantısı” gerçekleşti. Açıklamadan sadece iki gün önce hükümet sözcüsü Bülent Arınç kendisine bu iddialar sorulduğunda “HDP ile ortak açıklama söz konusu değil” diyerek konuyu açıkça inkâr etmişti.

İç Güvenlik Yasası: AKP’nin Düzeni

Akın Erensoy

Her geçen gün otoriterleşme doğrultusunda bir adım daha atan AKP hükümeti, polis devleti uygulamalarının sınırlarını sürekli olarak genişletiyor. “İç Güvenlik” paketi adıyla Meclis’te görüşülen yasa tasarısı, anti-demokratik ve gerici uygulamalarla dolu.

Yarım Kalan Metal Grevi

Kerem Dağlı

Ocak ayı sonunda metal işçilerinin MESS’e karşı başlattığı grev işçi sınıfında ve sosyalist harekette ciddi bir heyecan yaratmıştı. AKP hükümeti grevi ivedilikle yasaklamış olsa da metal işçileri açısından mesele kapanmış değildir.

AKP’nin “Yardım” Kılıfındaki Emperyalist Politikaları

Selim Fuat

Yakın zamanda gerçekleştirdiği Latin Amerika gezisi sırasında Erdoğan, Kübalı yetkililere, Ortaköy Camiinin bir benzerinin Türkiye tarafından başkent Havana’ya yaptırılmasını teklif etti.

Kadın Cinayetleri Kapitalist Çürümeye Ayna Tutuyor

Levent Toprak

Mersin’de tecavüz girişimine uğrayarak katledilen Özgecan Aslan, kadınları hedef alan cinsel vahşetin son yıllardaki katlamalı tırmanışının hangi noktaya geldiğini çarpıcı biçimde ortaya koydu. Bununla kalmayarak, kadın cinayetleri nedeniyle birikmekte olan öfkeyi de patlama noktasına getirdi.

Emekçi Kadınlar 8 Mart’ın Başkaldırı Ruhuyla Mücadeleye

Ezgi Şanlı

İşçi sınıfı ve onun bir parçası olarak emekçi kadınlar, 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Gününü ağır koşullar ve saldırılar altında karşılıyor.

AKP Emrediyor, Polis “Sıkıyor”, Yargı Koruyor

Suphi Koray

AKP’nin otoriterleşme politikasının bir parçası olan “İç Güvenlik” paketinin görüşmeleri Mecliste sıcak tartışmalarla devam ediyor. Paketin sonuçlarının ne olacağı daha tasarı yürürlüğe girmeden ortaya çıkan vakalardan belli oldu.

İşsizlik, Resmi Yalanlar ve Burjuva İkiyüzlülük

Marksist Tutum

Küresel ekonomik krizin düzelmek bir yana bu yıl daha da derinleşeceği öngörüsü, dünya ekonomisindeki yavaşlamaya paralel olarak işsizliğin tırmanışa geçmesiyle de doğrulanıyor. Dünya ölçeğinde faaliyet gösteren dev tekeller teker teker önümüzdeki süreçte kitlesel işten atmalara başlayacaklarını duyuruyorlar.

Paris Komünü Deneyimi

Elif Çağlı

Dünya proletaryasının iktidar mücadelesinde bugüne kadar yaşanan deneyimler, nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gerektiğini göstererek, kısacası olumlu ve olumsuzundan dersler çıkartmayı olanaklı kılarak ilerlemektedir. Paris Komünü deneyimi, taşıdığı tüm eksikliklerine karşın, Marksizmin kurucularına, proletaryanın yıktığı eski devlet aygıtının yerine nasıl bir aygıt koyması gerektiği konusunda esaslı ipuçları vermişti.

Libya’da İç Savaş ve Burjuva Kapışma

İlkay Meriç

Şubat 2011’de patlak veren halk isyanını fırsat bilen emperyalist güçlerin, halkı Kaddafi zulmünden kurtarıp demokrasi ve özgürlüğe kavuşturmak vaadiyle iç savaş cehenneminin içine fırlattıkları Libya’da, son bir yıldır alabildiğine derinleşen bir kaos yaşanıyor.

Yemen’de Derinleşen Siyasal Çıkışsızlık

Utku Kızılok

Kapitalist sistemin içine yuvarlandığı tarihsel kriz ve ona bağlı olarak gelişen emperyalist savaş, emperyalist paylaşıma konu olan tüm bölgelerde verili siyasal istikrarı bozarak yeni çatışma alanlarının doğmasına neden oluyor.

Akdeniz’in Karanlık Sularında Umut Tekneleri

Zehra Aras

Uçsuz bucaksız bir denizin ortasında soğuk dalgaların arasında çırpınarak yaşam savaşı vermek; enerjini yitirirken, direnme gücün giderek tükenirken, açlıktan bilincin bulanmış, susuzluğa dayanamayıp ağzına aldığın bir yudum tuzlu deniz suyunu yutamamak; ağzın deniz tuzundan zehir gibi…

Anadolu Yoksullarının “İnce Memed”ini Kaybettik!

Marksist Tutum

Edebiyatın Türkçe söyleyen büyük ustası Yaşar Kemal hayata gözlerini yumdu. 90 yılı aşan ömründe Anadolu’nun yoksul insanları ile hemhal olan, onların acılarını, korkularını, mutluluklarını, cesaretlerini anlatan romanlar, hikâyeler yazan Yaşar Kemal, uzun süredir yoğun bakımda yattığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kapitalizm Halepçe’lerle Besleniyor

Aylin Dinç

Tarih 16 Mart 1988. Halepçe’de Hitler’in gaz odalarındaki katliamlarını aratmayacak bir katliam yaşanıyordu. Kürdistan’ın Süleymaniye kentinin Halepçe kasabasında çoğu kadın, çocuk ve yaşlı on binlerce Kürt kaçmaya fırsat bulamadıkları alçakça bir saldırıya maruz kaldı.

Çocukların Geleceğini Karartan Hapishaneler

Adil Aksu

Pozantı Cezaevinde işkenceye uğrayan çocukların davası geçtiğimiz günlerde takipsizlikle sonuçlandı ve işkenceciler bırakalım ceza almayı yargılanmaktan bile kurtarıldılar. Bu karar çıkarken, çocuklara yönelik benzeri işkence, cinsel taciz ve tecavüz vakalarının pek çok cezaevinde yaşandığına dair haberler yağmaya başladı.

16 Mart Katliamını Unutmadık, Unutmayacağız

Hakan Sönmez

1978 yılı, işçi sınıfı ile burjuvazi arasında yürüyen sınıf savaşının oldukça keskinleştiği, çelişkilerin derinleştiği, devrim ya da karşı-devrim ikileminin kendisini her boyutta hissettirdiği bir yıldı.