1 Kasım Seçimlerinin Ardından

Marksist Tutum

Olağanüstü koşullarda gidilen 1 Kasım seçimleri, AKP’nin tek başına iktidar çoğunluğunu elde etmesiyle sonuçlandı. AKP oyların yüzde 49,5’ini alırken, CHP yüzde 25,3’te kaldı. Yaklaşık iki milyon oy kaybederek oy oranını yüzde 11,9’a düşüren MHP büyük bir darbe yemiş oldu.

AKP’nin Korporatist Hamleleri ve Sendikal Hareket

Utku Kızılok

Hak-İş’in 13. Olağan Genel Kurulu 22-24 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Ancak bu genel kurula bir sendika genel kurulu demek oldukça zor. Zira bu sözümona genel kurul, asla işçi sınıfının sorunlarının ve çözüm yollarının tartışıldığı bir toplantı olamadığı gibi, en genel düzeyde sendikal meselelerin konuşulduğu ve sermaye hükümetine itirazların yükseldiği bir kürsü bile olamadı.

Mülteci Şantajıyla Kurulan Merkel-Erdoğan Kirli İttifakı

Serhat Koldaş

Suriye iç savaşının ve Suriyeli mültecilerin yıllardır yaşadıkları insanlık dramının başta gelen sorumlularından olan AB ülkeleri ve Türkiye, mülteci sorununu kirli bir pazarlığın daha konusu haline getirdiler. Almanya Şansölyesi Merkel’in 1 Kasım seçimlerinin arifesinde gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti ve Merkel-Erdoğan arasındaki mide bulandırıcı pazarlıklar, kapitalist dünyanın riyakârlığını bir kez daha gözler önüne serd

Ankara Katliamının Ardından AKP’nin Manipülasyonları

Selim Fuat

10 Ekim günü Ankara garı önünde patlatılan bombalar, hem bu katliama maruz kalan sosyalistler, sendikacılar ve Kürtler üzerinde hem de toplumun diğer kesimlerinde izleri uzun yıllar boyunca gözlenmeye devam edecek etkiler yarattı.

Beyaz Toroslardan “AK” Ciplere 90’lar Devam Ediyor

Hakan Sönmez

Son aylarda devlet güçlerinin Kürt illerinde tırmandırdığı saldırılar ve gerçekleştirdikleri katliamlar 90’lı yıllara geri mi dönüyoruz tartışmasını da gündeme taşıdı. Erdoğan ve AKP hükümetinin 7 Haziran seçimleri öncesinde izlediği stratejinin asıl amacı HDP’nin baraj altında bırakılması, AKP’nin 400 milletvekili çıkararak meclise girmesi ve Erdoğan’ın başkan olmasının sağlanmasıydı.

AKP’nin Milli Gelir Oyunu

Suphi Koray

Aslında kişi başına düşen milli gelirin 10 bin doların üstüne çıkmış olması da AKP’nin bir başka şark kurnazlığının sonucuydu. AB’ye uyum kapsamında sürdürülen çalışmaların sonuçları 2008 Martında açıklandığında benzer bir dümenle karşılaşılmıştı

Büyüyen İşsizlik Rakamları ve İşsizlik Sigortası

Ezgi Şanlı

Türkiye’de son beş ay içinde iki kez seçimlere gidildi, Kürt halkına yönelik kirli savaş azdırıldı, Ortadoğu’daki savaş yangınının alevleri içimize sıçradı. Bu gelişmeler, Türkiye’de işçi sınıfının en temel sorunlarını gündemde en son sıralara itiyor.

Çürüyen Kapitalizm

Elif Çağlı

Kapitalizm emperyalizm aşamasına ulaştığı 20. yüzyıl başlarından günümüze dek, eşitsiz ve bileşik gelişme yasası temelinde biçimlenen küresel işleyiş ve ilişkileri geliştirdi. 80’ler sonrasında Sovyetler Birliği ve benzeri bürokratik rejimlerin çöküşü ve ardından Rusya, Çin gibi muazzam coğrafyaların kapitalizme entegre olmasıyla birlikte kapitalist sistem kelimenin gerçek anlamında küreselleşti.

Türkiye’de Neo-liberal Saldırılar

İlkay Meriç

Mali sermaye, kırk yıla yakın bir süredir, daha önceki işçi kuşaklarının uzun mücadelelerle elde ettiği kazanımları gasp etmek üzere işçi sınıfına saldırıyor. Bu saldırıların küresel ölçekte ve eşgüdümlü bir şekilde yürütülebilmesi için ise IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi emperyalist kurumlar aracılığıyla somut reçeteler hazırlanıyor.

Basına Baskı, Sansür ve Burjuva İkiyüzlülük

Engin Gündoğdu

Savaş değil, barış ve kardeşlik olsun diyen binlerce insanın katılımıyla DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde 10 Ekimde gerçekleştirilmek istenen Ankara mitinginde bombalar patladı. IŞİD’in canlı bombaları tarafından gerçekleştirildiği söylenen saldırı sonucunda, barış isteyen 100’den fazla emekçi katledildi.

Filistin’de Yeni Bir İntifada mı?

Gülhan Dildar

Eylül ayı başından bu yana Filistin topraklarında gerilim yeniden tırmandırılmaya başlandı. Eylül ayında Yahudilerin ve Müslümanların kutsal saydığı Mescid-i Aksa’ya Filistinlilerin girişlerine 40 yaş sınırlamasının getirilmesinin ve İsrail kolluk güçlerinin ve aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli Araplar üzerindeki baskılarını şiddetlendirmelerinin ardından gerginlik iyice artmıştı