Emperyalist Dış Politikanın Çöküşü ve Tehlikeler

Levent Toprak

Erdoğan liderliğindeki AKP dış politika alanında başından beri büyük iddialarla hareket etti. İslamcı demagoji ve hayallerle de beslenen yeni dış politika yönelişleri, esasen değişen dünya koşullarında Türkiye’nin önünde yeni fırsatların açıldığı değerlendirmesine dayanıyordu.

Bonapartların ve Hitlerlerin İktidara Tırmanış Süreci

Utku Kızılok

Yakın dönemde öğrenciler karşısında bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı onlara bir öneride bulundu: Marx’ın Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’ini okumalıydılar. Belki de Bakan, entelektüel kapasitesini sergilemek ve kendince öğrencilere iyi bir ders vermek istedi.

Kapitalizmin Kıyamet Alâmetleri

Deniz Moralı

Sosyalistlerin, kapitalizmin insanlığa bir cehennem yaşatmakta olduğunu ve dahası insanlığı bir felâkete sürüklemekte olduğunu söylemelerine pek aldırış etmemek hayli uzun zaman geçer akçeydi. Kapitalizmin eleştiricileri gerçekçi bulunmayarak küçümsenir olmuşlardı.

Müslüman Coğrafyada Emperyalist Savaş ve İdeolojik Manipülasyonlar

Akın Erensoy

Tüm yıkıcılığıyla sürüp giden ve gün geçtikçe genişleyen emperyalist savaş, bugün esas olarak Müslüman coğrafyada yoğunlaşmış bulunuyor. Afganistan’dan Irak’a, Suriye’den Yemen’e ve oradan Afrika’ya uzanan bölge emperyalist paylaşımın şimdiki cephelerini oluşturuyor.

Ölmeye ve Öldürmeye Yönlendirilen Kitleler

Ulaş Yücel

Savaş söz konusu olduğunda egemenler, kitleleri kendi politikaları temelinde yönlendirmek, ölmeye ve öldürmeye ikna etmek için kapsamlı bir ideolojik hazırlığa ve donanıma ihtiyaç duyarlar.

Suriyeli Mülteciler ve AB ile TC’nin Tıyneti

Selim Fuat

AKP hükümetinin hesaplı bir göz yumma, hatta türlü yollarla teşvik etme politikasına yönelmesi ile birlikte, Suriyeli mülteciler, geçtiğimiz yıl boyunca giderek artan sayılarda, ama yüzlerce hayatın kaybedilmesi pahasına, Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçtiler.

Faşist Tırmanışa Karşı Mücadeleye!

Elif Çağlı

Tarih her ülkede kanlıdır derler, doğrudur. Çünkü insanlık komünal toplumdan çıkıp sınıflı toplum düzenine ayak attığından beri, devrimci mücadeleler bir yana, tarih egemenlerin kendi çıkarları uğruna halkları birbirine kırdırttığı kanlı bir ölüm alanı oldu. Zaten tarih hep bu nedenle tekerrür ediyor gibi göründü. Barış egemenler için, yalnızca yeni bir kirli savaşa hazırlanmak üzere bir ateşkes arasından ibaretti.

Ortadoğu’da Yeni Kriz: İran-Suudi Gerilimi

Suphi Koray

Emperyalist paylaşım savaşının merkezi olan Ortadoğu her gün yeni gelişmelere sahne oluyor. Emperyalist-kapitalist devletler çeşitli güç denemeleri yapıyor, rakiplerini yokluyor ve sonucuna göre yeni hamlelerin hazırlığına girişiyor.

Mücadele Etmeyen Bedelini Öder

Ezgi Şanlı

Bugün Türkiye’de ve dünyada öyle gelişmeler yaşanıyor ki yoksul işçi ve emekçi kitleler bu gelişmeleri doğru bir bakış açısıyla değerlendirebilselerdi, kendileri için, hatta insanlık ve tüm gezegen için tehlike çanlarının nasıl da çıldırmışçasına çalmakta olduğunu anlayabilirlerdi

Sarıkamış Felâketinden Kahramanlık Çıkartma Gayretleri

Oktay Baran

Tarih, üzerinde uzlaşılmış bir yalanlar silsilesidir, demiş Napolyon. Bizim Bonapartımız ve onun avaneleri de iktidarlarının her yılında bu yalanlar silsilesine yeni katkılarda bulundular. “Milli gurur”u okşamak için 1915 Çanakkale savaşı hakkında üretilen ya da tazelenen yalanlara son yıllarda bir yenisi daha eklendi: Sarıkamış “destanı”!

Güney Kore İşçi Sınıfı Direniyor

Kerem Dağlı

Güney Kore son yıllarda yükselen bir işçi sınıfı hareketine sahne oluyor. KCTU (Kore Sendikalar Federasyonu) önderliğinde militanca mücadele veren Koreli işçilerin hedefinde Park Geun-hye iktidarının hayata geçirmeye çalıştığı neo-liberal saldırılar ve savaş politikaları bulunmaktadır.