AKP’nin Bir Yıllık “İstikrar” Bilançosu

İlkay Meriç

7 Haziran genel seçimlerinin üzerinden bir yıl geçti. Türkiye’nin 12 Eylül faşizminin çözülüş sürecinden bu yana yaşadığı en kritik seçimlerden biri olan bu seçimler sonucunda, dünyadaki en yüksek seçim barajı olan yüzde 10’luk utanç barajı HDP seliyle yıkılırken, ilk ciddi seçim yenilgisini tadan AKP de tek başına hükümet kuramayacağı bir parlamento tablosuyla karşı karşıya kalmıştı.

Faşist Tırmanışta Yeni Adımlar

Suphi Koray

Erdoğan daha cumhurbaşkanı seçilmeden önce alışılagelmiş bir cumhurbaşkanı olmayacağını söylemiş, seçildikten sonra da bunun pratik adımlarını atmıştı.

“Güçlü Devlet” ve Faşizm

Oktay Baran

Geçtiğimiz haftalarda bir anket şirketinin yaptığı çalışmada, katılımcılara diğer soruların yanı sıra şu soru da sorulmuş: “Genel olarak Türkiye’nin birinci niteliği ne olmalı?” Soruya verilen yanıtlar arasında “güçlü devlet” yanıtı yüzde 54 oranla açık ara farkla birinci gelmiş.

Bizans Zaptedilirken…

Levent Toprak

AKP’nin kendi öznel zihin dünyasına uygun bir tarih yazımı uğraşı içinde olduğu hanidir biliniyor. İktidardaki konumunun pekişmesiyle birlikte eskiden daha mahcup ve kısık sesle dillendirilen birçok tarihi tez ve iddia son yıllarda daha güçlü ve kabadayı bir dille ifade edilir oldu.

Yeni EMASYA: “Tek Adam” Rejiminde Bir Adım Daha

Demet Yalçın

AKP iktidarı askeri vesayete karşı iktidarını koruma mücadelesi verdiği yıllarda zorunlu olarak birtakım demokratik adımlar atmış, bazı yasal değişiklikler yapmıştı. Özellikle 2007 yılında kendisine yönelik darbe planlarının açığa çıkmasıyla beraber bu adımları hızlandırmıştı.

Devrimci Mücadeleye Adanan Yaşamlar /1

Elif Çağlı

Kapitalizmin tarihsel krizine bağlı olarak dünya ölçeğinde yayılan otoriterleşme ve emperyalist savaş koşulları, işçi sınıfı devrimcilerinin önüne olağan dönemlere kıyasla çok daha ağır görevler koyuyor. Tarihin bu tür kesitleri, devrimci inanç ve iradenin, örgütsel bağlılığın sınandığı dönemlerdir.

Kan Safsatası, Irkçılık ve Faşizm

Kerem Dağlı

Ermeni halkına yüz yıl önce yapılanları “soykırım” olarak niteleyen tasarı 2 Haziranda Alman Parlamentosunca kabul edilince, Türkiye cenahından beklendiği üzere birbiri ardına açıklamaların gelmesi gecikmedi.

Özel İstihdam Büroları: Kölelik Büroları

Aylin Dinç

İşçilerin özel istihdam büroları aracılığıyla kölelik koşullarında kiralanmasının önünü açmak üzere İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanununda değişiklik yapan yasa Meclis’te kabul edildi.

Küresel İşçi Hakları Endeksinin Gösterdiği Gerçekler

Hakan Sönmez

Kapitalist sömürü düzeni içine düştüğü küresel ekonomik krizini atlatmak için işçi sınıfına azgınca saldırıyor. Tüm dünyada izlenen neo-liberal politikalarla işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve siyasal hakları birer birer gasp ediliyor.

AKP’nin Güvenceli Kölelik Stratejisi

Ziya Egeli

Türkiye’de Avrupa İstihdam Stratejisinin bir parçası olarak yürürlüğe sokulan projenin adı da Ulusal İstihdam Stratejisi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “güvenceli esneklik” olarak propagandasını yaptığı bu saldırı paketinin reklâm sloganı bile akıllara zarar bir zıtlık içeriyor.

Silahlanma Yarışıyla Harlanan Emperyalist Savaş Ateşi

Yılmaz Seyhan

ABD emperyalizmi, 2003 yılında Irak’a “demokrasi ve özgürlük” götürürken, dönemin ABD başkanı Bush, sonsuza kadar sürecek bir savaş başlattıklarını açıklamıştı. Kuşkusuz bu ifade laf olsun diye kullanılmamıştı.

Fransa’da İşçi Sınıfının İsyanı Büyüyor

Ezgi Şanlı

Fransa, işçi sınıfının eylemleriyle sarsılmaya devam ediyor. Fransız egemenlerinin arzuları doğrultusunda hayata geçirilmek istenen ve Çalışma Bakanı Myriam El Khomri’nin adıyla anılan yasa tasarısı Fransız işçi sınıfının öfkesini bileyliyor.